Aktualitātes

26 Aug 2015

   Informējam, ka RTU Muitas konsultatīvais centrs organizē mācību kursu deklarētāju pilnvaroto pārstāvju sagatavošanā.
   Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi un tā sniedz nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā. Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu, VAD aizpildīšanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus.
26 Aug 2015

   Informējam, ka RTU Muitas konsultatīvais centrs organizē

muitošanas speciālistu (muitas brokeru) kvalifikācijas kursus, kas ir paredzēti komercstruktūru pārstāvjiem,
Muitas brokeru firmu un muitas noliktavu darbiniekiem, personām, kuras uzsāk nodarboties ar ārējo ekonomisko darbību un kuriem nepieciešams iegūt atbilstošas zināšanas un prasmes.