Aktualitātes

19 Sep 2014

Šī gada 18. septembrī tika paziņoti tie absolventi, kuri ir iekļauti RTU Zelta fonda izlasē.
RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi.

Arī septiņi Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studenti tika iekļauti RTU Zelta fondā.
Sveicam absolventus - Baibu Soiku, Daniju Vēmani, Evitu Andersoni, Tatjanu Aleksejevu, Edmundu Fernātu, Kristīni Šaraņinu, Svetlanu Košamani.
08 Sep 2014

Ir izsludināts «Erasmus+» programmas stipendiju konkurss studijām RTU partneraugstskolās 2014./2015. studiju gada pavasara semestrī un praksei Eiropas Savienības uzņēmumos (jau sākot no 2014. gada decembra).


Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 26. septembris (studijām) un 2014. gada 31. oktobris (praksēm).