Aktualitātes

07 Okt 2015

2015.gada
7.oktobrī programmas "Muitas un nodokļu administrēšana" maģistratūras otrā kursa studentiem notika vieslekcija Finanšu ministrijā. Studenti noklausījās valsts sekretāra vietnieka I.Šņucina kunga lekciju par nodokļu reformu ietekmes novērtēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

05 Okt 2015

Sveicam mūsu kolēģi Muitas un nodokļu katedras mācību metodiķi Māru Pētersoni ar ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanu! Māra Pētersone ir aizstāvējusi promocijas darbu
Integrēta pieeja muitas dienesta cilvēkresursu pārvaldības stratēģijai  vadībzinātnes nozares sabiedrības vadības apakšnozarē. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.oec. Aivars Vilnis Krastiņš.