Aktualitātes

09 Mai 2017

05.06.2017 - 16.06.2017.g.
Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitas brokeru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Ņemot vērā, ka muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi no izsniegšanas brīža, mācības tiek piedāvātas personām, kam nepieciešams papildināt zināšanas un atjaunot sertifikāta derīguma termiņu.Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek pagarināts sertifikāta derīguma termiņš.
26 Apr 2017

Maģistra profesionālo studiju programma «Muitas un nodokļu administrēšana» ierindota 35. vietā nodokļu administrēšanas jomā starp 50 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām pasaulē.
Profesionālā programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» ierindota 7. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā 200 labāko universitāšu un biznesa skolu programmu konkurencē Austrumeiropas reģionā.