Aktualitātes

04 Mar 2015

11.03.2015. - 31.03.2015.


Informējam, ka RTU Muitas konsultatīvais centrs organizē muitošanas speciālistu (muitas brokeru) kvalifikācijas kursus, kas ir paredzēti komercstruktūru pārstāvjiem, Muitas brokeru firmu un muitas noliktavu darbiniekiem, personām, kuras uzsāk nodarboties ar ārējo ekonomisko darbību un kuriem nepieciešams iegūt atbilstošas zināšanas un prasmes.
Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts.
04 Mar 2015

11.03.2015. - 24.03.2015.


Informējam, ka RTU Muitas konsultatīvais centrs organizē mācību kursu deklarētāju pilnvaroto pārstāvju sagatavošanā.
Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi un tā sniedz nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā. Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu, VAD aizpildīšanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus. Mācību programmā ir arī tēma par darbu ar Jaunās Muitas deklarēšanas sistēmas komersantu moduļiem.