Aktualitātes

05 Okt 2016

Šī gada 3.oktobrī SESTEL katedras 1.kursa studentiem tika organizētas studiju vizītes uz nozares uzņēmumiem un iestādēm.
Loģistikas virziena studenti viesojās Beweship Latvia/BEWE RIX, savukārt starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas virziena studenti viesojās Eiropas Savienības mājā.


05 Okt 2016

31.10. – 11.11. 2016.g.
Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitas brokeru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Ņemot vērā, ka muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi no izsniegšanas brīža, mācības tiek piedāvātas personām, kam nepieciešams papildināt zināšanas un atjaunot sertifikāta derīguma termiņu. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek pagarināts sertifikāta derīguma termiņš.