Aktualitātes

13 Mar 2017

27.03.2017 – 13.04.2017.g.
Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi un tā sniedz nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu darbu un varētu veikt preču deklarēšanu elektroniskā veidā. Programmā iekļauto tēmu par preču klasificēšanu, muitas vērtības noteikšanu u.c. apgūšana ļaus ātrāk un sekmīgāk izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, pildot jaunos darba pienākumus. Mācību programmā ir arī tēma par darbu EMDAS (elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas). Vairāk par kursiem.
09 Mar 2017

RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs sadarbībā ar Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu laika periodā no 2017. gada 21. marta līdz 27. aprīlim organizē profesionālās tālākizglītības kursus 
„Loģistikas un ekspeditoru kursi”.

           Plašākā informācija